System QS Touch

zaawansowane systemy informatyczne


System kolejkowy QS TOUCH jest kompleksowym rozwiązaniem kolejkowym kierowanym do wszelkiego rodzaju podmiotów z sektora medycznego, urzędów, biur obsługi klienta, sądów, itp. System kolejkowy QS-TOUCH wspomaga zarządzanie kolejkami klientów, klasyfikuje według spraw, kieruje informacją zarówno w części zewnętrznej placówki, jak i wewnętrznej. System kolejkowy to najnowocześniejsze rozwiązanie w dziedzinie zarządzania ruchem petentów. Oprogramowanie systemu QS Touch zarządza kolejką według ustalonego przez nas schematu klasyfikowania petentów, organizuje wydajną i efektywną pracę placówki, przynosi zyski i zadowolenie naszych klientów.

Elementy systemu

QS Kiosk

Ekran dotykowy 19” za pomocą którego pobierany jest numerek posiada szereg możliwości dla klienta oraz zarządzającego systemem. Czytelny obraz przycisków dotykowych na dużej matrycy 19” pozwala w sposób jasny i czytelny wybrać interesujący nas temat. Dodatkową zaletą kiosku jest możliwość wyboru spraw w różnych językach. Kiosk jest malowany w wybranym przez klienta kolorze wg wskazanego z palety RAL. W kiosku jest wbudowana wysokiej jakości drukarka, która pozwala nam na wybór wydruku biletu o dowolnej długości. Drukarka posiada mechanizm zapobiegający blokadzie papieru.

QS LED stanowiskowy

Czteropolowy wyświetlacz stanowiskowy LED informuje o przywoływanym numerze biletu do konkretnego stanowiska obsługi. Kolor znaków czerwony, cały zespół jest czarny. Po przywołaniu numer miga przez 5 sekund (czas można regulować). Dodatkowo ma możliwość sygnalizacji dźwiękowej – gong.

QS LED zbiorczy

Pokazuje aktualny numer wzywanego biletu, numer stanowiska oraz strzałkę kierunkową. Tablice można łączyć segmentowo.

QS Client

Konsola w postaci programu wgrywana na stanowisku obsługi. Zaletą konsoli wirtualnej jest brak urządzenia na biurku (oszczędność miejsca) oraz bardzo duża ilość opcji jaką posiada.

Konsola QS Client ma zastosowanie do Urzędów, biur, natomiast aplikacja QS Client MEDIS jest specjalnie przygotowana pod przychodnie, rejestracje, szpitale, gabinety lekarskie. Oprogramowanie to jest dedykowane dla sektora medycznego.

QS Player

LCD o dowolnej wielkości na którym wyświetlane są najważniejsze informacje mówiące o stanie kolejki. Ponadto mogą być wyświetlane historie przywoływanych numerków, dodatkowe informacje w postaci tekstu płynącego (pasek) oraz reklama w postaci graficznej (zdjęcia, filmy).

QS Manager

Aplikacja pomocnicza, która pozwala nam zarządzać systemem kolejkowym. Posiada możliwość ustawiania limitów wydawania biletów w danej grupie (ręcznie i automatycznie). Program posiada statystyki niezbędne do sprawnego zarządzania oddziałem oraz szereg innych funkcji niezbędnych dla każdego managera.
statystyki: podział na typy biletów, średni czas obsługi, oraz ilość biletów danego tematu w poszczególnych miesiącach, mierzenie średniego czasu oczekiwania w kolejce, mierzenie średniej długości kolejki. Podgląd na żywo (stan stanowisk oraz kolejek – ilość osób w kolejce, obsłużone bilety, aktualnie obsługiwany bilet).

QS Rejestracja www

Kalendarz rejestrujący petentów na określony termin.

System kolejkowy QS Touch

Oferowany produkt to idealny pomysł na system kolejkowy w przychodni rodzinnej, medycyny pracy, szpitalu, oddziale ratunkowym SOR, specjalistycznej klinice i innej placówce medycznej. Model QS Touch to również nowoczesne rozwiązanie dedykowane zarówno instytucjom administracji publicznej (np. dla urzędu celno-skarbowego, poczty, sądu powszechnego), jak i podmiotów z sektora prywatnego w postaci banku komercyjnego czy baru fast food. Dzięki wbudowanym modułom oraz teleinformatycznym rozwiązaniom punkty obsługi klienta będą skutecznie i sprawnie realizowały swoje usługowe funkcje.

Systemy kolejkowe QS Touch obejmują wielofunkcyjne aplikacje i terminale IT potrzebne do zarządzania ruchem pacjentów w przychodniach i szpitalach. Można je wykorzystać do sterowania kolejką już na etapie rejestracji oraz w kierowaniu interesantów do odpowiednich lekarzy i gabinetów. Ich zastosowanie nie tylko wpływa na wygodę i jakość świadczonych usług dla chorych, ale również ma bezpośredni związek z poziomem ich zadowolenia, a tym samym pozytywnie oddziałuje na wizerunek danej organizacji działającej w obszarze służby zdrowia.

Taurus Trading

ul. Przemiłowska 25
54-059 Wrocław, Polska
tel. 608-831-180
tel. 501-241-307
fax 71/707-22-96
e-mail: systemkolejkowy@gmail.com